с. Холмское. Холмський ДНЗ «ясла-садок»
Фінансова звітність

Кошти , які були витрачені на підготовку ЗДО "Чебурашка" до нового

 

навчального року станом на 01.07.2020 р.

 

 

Усього: 59450,00 грн

 

Бюджетні:

 

 • поточний ремонт - 7650 грн
 • інтернет (оплата послуг) - 10000 грн
 • тривожні,пожежні кнопки  - 4050 грн
 • капітальний ремонт туалетної кімнати(підлогу,канал.системи)-20000грн
 • килимове покриття - 11000грн
 • медикаменти -500гр
 • безконтактний термометр -1200грн
 • ультрафіолетова лампа -1500 грн
 • засоби захисту(маски,бахіли і т.д.)-2000 грн.
 • дезінфікуючі засіб (бланідас) -350 грн.

 

Батьківські:

 • питна вода - 1200 грн

 

 

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  Один мільйон вісімсот вісімдесят тисяч вісімсот сорок шість грн
 
  (сума словами і цифрами)
  Сільський голова
  (посада)                      
      М Т Пєльтек
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  22 січня 2020    
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
 КОШТОРИС
на 2020 рік
04377434  Холмська сільська рада Арцизького району Одеської області
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
с. Холмське Арцизького району 
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  01  Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1010  Надання дошкільної освіти)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 88 500,00  88 500,00  88 500,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х  88 500,00  88 500,00  88 500,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х -  88 500,00  88 500,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х  88 500,00  88 500,00
плата за послуги бюджетним установам  25010100    88 500,00  88 500,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х  88 500,00  88 500,00  88 500,00
Поточні видатки 2000  88 500,00  88 500,00  88 500,00
Оплата праці 2110 - - -
Заробітна плата 2111 - - -
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 - - -
Використання товарів і послуг 2200  88 500,00  88 500,00  88 500,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 - - -
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230  88 500,00  88 500,00  88 500,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240   -  
Видатки на відрядження 2250   -  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270   -  
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273   -  
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275   -  
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Керівник     М Т Пєльтек 
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     Г Ф Мітрова 
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
22 січня 2020      
(число, місяць, рік)        

 

 

 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
                 
                 
                             
                  #ИМЯ?
                 
                  (сума словами і цифрами)
                  Сільський голова
                  (посада)                      
                      М Т Пєльтек
                  (підпис) (ініціали і прізвище)
                  22 січня 2020    
                    (число, місяць, рік) М.П.
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ
НА 2020 РІК
04377434  Холмська сільська рада Арцизького району Одеської області
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
с. Холмське Арцизького району 
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету   01  Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)1    1010  Надання дошкільної освіти)
                            (грн)
Найменування  КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Оплата праці 2111 113000,00 113000,00 130000,00 113000,00 118500,00 125000,00 125000,00 124266,00 120000,00 120000,00 110000,00 110000,00 1 421 766
Нарахування на оплату праці 2120 24900 24900 28600 24900 26100 27500 27500 27000 26588 26400 24200 24200 312788
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220               500         500,00
Продукти харчування 2230 7000 14000 14000 14000 14000 19705 19705 19705 14000 14000 14000 14000 178115
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2273 10000 12000 120000 11000 8000 8000 8000 8000 8000 10000 10000 10000 115000
Оплата послуг 2240  4000  500  500  500  500  500  500  600  600  600  600  600 10000
Командировки 2250                2000  2000        4000
 Уголь 2275    14000            31000  45000       90000
Предмети,матеріали 2210    2000  3000  3000  3000  6000  6000  4000  4000  2600  2500  2500  38600
УСЬОГО   158900 180400 171100 166400 170100 186705 186705 217071 220188 173600  161300  161300 2 170 769
                             
Керівник             М Т Пєльтек         
          (підпис)   (ініціали і прізвище)        
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу             Г Ф Мітрова         
          (підпис)   (ініціали і прізвище)